• 20785 |
  • 1394/08/02 |
  • 23:01
بازخوانی شعار سال 1394

تقابل حداکثری با استکبار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

به باور بسیاری از ناظرین فلسفه‌ نامگذاری سالها بیش از هر چیز در راستای سوق دادن توجه دولت و ملت به موضوعی خاص است. حال این موضوع می تواند جنبه سلبی داشته باشد یا ایجابی. با نگاهی به نامگذاری سالهای بعد از 1378 این امر کاملاً محسوس است، به گونه ای که در یکسال ایشان با رهیافتی غالباً سلبی بر «اصلاح الگوی مصرف» و در سال دیگر با رهیافتی بیشتر ایجابی بر «نوآوری و شکوفایی» تاکید نموده اند.

جوان و تاریخ- سعید ملکی

سالهاست که مقام معظم رهبری «عنوانی خاص» را برای هر سال در نظر می گیرند. هر چند نامگذاری سالها توسط رهبری عالی نظام اولین بار در پیام نوروزی سال ۱۳۷۸ صورت پذیرفت، لکن از سالهای پیش از آن یعنی از نوروز 1369 تا نوروز 1377 نیز شاهد تاکیدات سالانه معظم له بر یک موضوع خاص هستیم. به گونه ای که با بررسی و مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب در آن سالها به ویژه پیامهای نوروزی ایشان شاهد تاکیدات مستمر بر موضوعات مختلفی چون «تحول درونی و اصلاح امور: نوروز 1369»، «تحکیم معنویت: نوروز 1371»، «نوروز 1372: عدالت اجتماعی»، «صرفه‌جویی: نوروز 1373»، «وجدان کاری و انضباط اجتماعی: نوروز 1374» و . . . ، بوده ایم.

به باور بسیاری از ناظرین فلسفه‌ نامگذاری سالها بیش از هر چیز در راستای سوق دادن توجه دولت و ملت به موضوعی خاص است. حال این موضوع می تواند جنبه سلبی داشته باشد یا ایجابی. با نگاهی به نامگذاری سالهای بعد از 1378 این امر کاملاً محسوس است، به گونه ای که در یکسال ایشان با رهیافتی غالباً سلبی بر «اصلاح الگوی مصرف» و در سال دیگر با رهیافتی بیشتر ایجابی  بر «نوآوری و شکوفایی» تاکید نموده اند.

با تدقیق در نامگذاری امسال در می یابیم که ایشان  با برگزیدن نام «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» بیش از جنبه سلبی بر وجه ایجابی تاکید داشته اند. به عبارت دیگر رهبر فرزانه انقلاب با آگاهی از اوضاع کشور و نیز با عنایت به  نگرش منظومه ای خود هر سه ساحت سیاست، اقتصاد و فرهنگ را در شعار امسال مورد توجه قرار داده و لزوم همدلی و همزبانی دولت و ملت در تحقق اهداف ملی در هر سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ را مورد تاکید قرار داده اند. اگر نگاهی به عناصر این شعار داشته باشیم با چهار عنصر «دولت»، «ملت»، «همدلی» و «همزبانی» مواجه می شویم. چهار عنصری که منطقاً پیوندی اساسی و هدفمند با یکدیگر دارند. بی تردید همدلی و همزبانی میان دولت و ملت باید «دوسویه» و «متقابل» باشد لکن با عنایت به ویژگی «جمهوریت» نظام مقدس جمهوری اسلامی دولت که خود برآمده از آرا و خواست ملت است باید بیش از هر چیز همدل و همزبان با ملت باشد. بنا بر این می توان خواسته ها و مطالبات ملت نجیب ایران را در سه محور کلی سیاست، اقتصاد و فرهنگ تقسیم نمود. مطالباتی که تماماً برلزوم «تقابل حداکثری دولت یازدهم با استکبار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» تاکید دارند.

الف) مطالبات سیاسی ملت از دولت یازدهم

با مروری بر خواسته های سیاسی مردم از تمام دولتها با دو دسته از مطالبات مواجهیم. اولاً مطالباتی که ناظر به عرصه داخلی است و ثانیاً مطالباتی که ناظر به عرصه خارجی است. در شرایط کنونی و باتوجه به حساسیت وضعیت بین المللی کشور  و نی با عنایت به بهره مندی کشور از شرایط بسیار مطلوب امنیتی و سیاسی به نظر می رسد مطالبات مردمی در عرصه سیاسی بیش از آنکه جنبه داخلی داشته باشند ناظر بر  نوع کنش مسئولین دولت به ویژه دستگاه دیپلماسی کشور در عرصه سیاست خارجی است.

با مروری بر شعارهای مردمی در گردهمایی های بزرگی چون «راهپیمایی روز قدس» و «راهپیمایی 22 بهمن» به وضوح می بینیم که در میان مطالبات مردمی نوع تعامل با دنیا و به ویژه تعامل با دولت ایالات متحده «شاه بیت» مطالبات مردم از دولت یازدهم را تشکیل داده است. این خواست مردمی که بیش از هر چیز به تبعیت از منویات مقام معظم رهبری نشات گرفته است از دولتمردان دولت یازدهم می خواهد تا با در نظر گرفتن سه عنصر «عزت»، «حکمت» و «مصلحت»، به تنظیم هرگونه تعامل و یا تقابل با کنشگران نظام بین الملل به ویژه دولت ایالات متحده بپردازد. بنا بر این و با توجه به رهنمودهای مکرر مقام عظمای ولایت مبنی بر «بدبینی» نسبت به غرب به ویژه دولت آمریکا دولتمردان باید همدل و همزبان با ملت ایران در هر موضوعی به ویژه هسته ای با رعایت سه اصل یاد شده و نگاهی کاملاً بدبینانه نسبت به طرف آمریکایی بر سر میز مذاکره حاضر شوند.  

ب) مطالبات اقتصادی ملت از دولت یازدهم

سخنی به اغراق نگفته ایم اگر ادعا نماییم «در چند سال اخیر موضوعات اقتصادی بیش از هر موضوع دیگری مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفته است» چنین حساسیتی بیش از هر چیز نشان از وجود مطالبات مردمی در مقوله اقتصاد را به مسئولین و کارگزاران دولتی گوشزد می نماید. هرچند در مسئله اقتصاد بسیاری از مشکلات کنونی نشات گرفته از تحریمهای ظالمانه غرب و به ویژه ایالات متحده علیه کشورمان است لکن در بسیاری از امور دولت یازدهم می تواند و باید به عنوان خواست و مطالبه ای ملی به سامان دادن امور اقتصاد و معیشت مردم بپردازد. در این میان توجه به بایسته های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری که سالهاست مکرراً ازسوی ایشان مورد تاکید قرار می گیرد قطعاً راهگشا خواهد بود. بی تردید توجه بیشتر و جدی تر دولت وقت به بایسته های اقتصاد مقاومتی بسیاری از مطالبات اقتصادی مردم چون «گسترش عدالت و رفع تبعیض»، «تقابل با فساد اقتصادی و اداری»، «ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری»، «رفع موانع تولید و حمایت جدی از تولید ملی»، «گذار به سوی اقتصاد اسلامی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «کاهش وابستگی به نفت» و . . . ، را  محقق خواهد ساخت. تحقق این مطالبات نیز بیش از هرچیز و همانگونه که مقام معظم رهبری در بیانات نوروز خود در بارگاه ملکوتی علی ابن موسی الرضا(علیه السلام) فرمودند اتکا به ظرفیتهای داخلی و دل نبستن به قدرتهای جهانی است. به عبارت دیگر تداوم تقابل با استکبار اقتصادی به سرکردگی ایالات متحده که تحریمهای ظالمانه ای را علیه ملت تحمیل نموده است یکی از محورهای اساسی مطالبت ملت در وجه اقتصاد است، موضوعی که توجه به آنها بسیاری از مشکلات و کاستی های اقتصادی را برطرف خواهد نمود.

پ) مطالبات فرهنگی ملت از دولت یازدهم

هرچند مردم ایران مطالبات فرهنگی زیادی دارند لکن با مروری بر این مطالبات و گرفتن مخرج مشترک از این خواسته ها در می بابیم که  «تقابل حداکثری با هجمه فرهنگی غرب» و به تبع «صیانت و پاسداری از هویت اسلامی-ایرانی» شاه بیت مطالبات مردم ایران در حوزه فرهنگ را تشکیل داده است. این خواسته نیز بیش از هر چیز از طریق جدیت مسئولین به خصوص کارگزاران فرهنگی دولت وقت در پیگیری و تحقق «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» محقق خواهد شد. پیگیری و ترویج «سبک زندگی اسلامی» را باید یکی از عناصر اصلی و کلیدی ای برشمرد که تحقق آن نه تنها به واکسینه نمودن نسلهای آتی کشور در برابر هجمه فرهنگی غرب و شرق خواهد انجامید بلکه تحکیم ریشه های فرهنگی و هویتی مردم مسلمان ایران را به ارمغان خواهد آورد موضوعی که بی شک تحقق آن مستلزم خواست و اقدامی جدی ازسوی دولتمردان می باشد. لازم به توضیح نیست که این مهم نیز تنها با تداوم تقابل حداکثری دولت وقت با استکبار فرهنگی محقق خواهد.

چاپ خبر