• 21524 |
  • 1394/05/02 |
  • 15:33

شعر/ علی گوهری در کف شیعه

محمد ناصری شاعر آئینی در وصف امیرالمومنین علیه السلام شعر سروده است با نام گوهر شیعه.

متن آخرین شعر محمد ناصری شاعر ائینی در وصف امیرالمومنین علیه السلام که در زیر می خوانیم:


علی فوق ادراک ما بنده هاست

علی فوق تعریف ئ تفسیر ماست

 

مقام علی را ندانست کس

خدا می شناسد علی را و بس

اگر گویمش بنده او را خطاست

خدا خوانمش باز هم نابجاست

 

چه گویم علی معنای لافتی ست

خدا نیست مرآت ایزد نماست

 

علی کیست؟فرمانروای بهشت

همانجا ک حق روی دربش نوشت...

 

که اینجا باغ و بهارش توئی

علی صاحب الاختیارش توئی

 

علی کیست؟معمار بیت خدا

که زد پای بر شانه ی مصطفی

 

علی کیست مفهوم راز و نیاز

علی کیست شرط قبول نماز

 

علی کیست؟شاهی که همتا نداشت

علی احتیاجی به دنیا نداشت

 

علی جنگجوئیست مرحب فکن

علی پهلوانیست خیبر شکن

 

علی پهلوان و علی شیرمرد

علی یکه تاز است وقت نبرد

 

علی معنی و منتهای خضوع

کریم است حتی میان رکوع

 

حرم از علی عزت و جاه یافت

از آنروز که بهر مولا شکافت

 

علی کیست؟زهرا بود همسرش

علی کیست؟زینب بود دخترش

 

که جز مرتضی شاه ملک الست؟

چنین دختری تربیت کرده است؟

 

که مانند او دل ز حق می برد؟

و شیری چو عباس می پرورد؟

 

علی کیست؟شیر است شیر خداست

علی صاحب مکتب کربلاست

 

علی کیست؟شاهنشه عالمین

که خونش بود در عروق حسین

 

حسینی که عالم پریشان اوست

حسینی که دلها غزلخوان اوست

 

حسینی که جبریل دربان اوست

همانی که هستی به دستان اوست

 

عزیز علی،نور چشمان اوست

به والله شاگرد امان اوست

 

علی کیست؟دین را فروع و اصول

علی کیست؟اول وصی رسول

 

علی کیست؟سردار خانه نشین

علی کیست معنا و مفهوم دین

 

علی کیست فرمانده مسلمین

علی اولین و علی آخرین

 

علی آنکه اسلام مدیون اوست

زمین و سماوات مجنون اوست

 

به غیر از علی در جهان شاه کیست؟

به جز دست حیدر یدالله نیست

 

علی شیر و کفار جمله شکار

علی کیست؟آوازه ی ذوالفقار

 

علی کیست؟بر دست خاتم نگین

علی نائب خاتم مرسلین

 

علی آشنا بود با درد عشق

علی آسمانی ترین مرد عشق

 

علی شاهکاری بود بی بدل

علی شاه عالم ز روز ازل

 

علی مهربان و علی باوقار

علی بهترین بنده ی کردگار

 

علی کیست؟خورشید گیتی فروز

علی کیست؟شمعی است پروانه سوز

 

علی کیست؟اول مسلمان عشق

علی مشق راه شهیدان عشق

 

علی کیست ؟ ذکر لب عرشیان

علی کیست؟فخر همه فرشیان

 

علی کیست؟ققنوسی از لامکان

علی کیست؟قاصر ز مدحش زبان

 

علی کیست؟پیر همه عارفان

علی کیست؟مینای عرش آشیان

 

علی کیست؟عابدترین مردمان

علی کیست؟عشق سما و اتیان

 

علی آیت الله اکبر بود

علی تکیه گاه پیمبر بود

 

به جز او دگر راه توحید نیست

که حبل المتین شال سبز علیست

 

علی مایه ی افتخار خداست

علی کیست؟دار و ندار خداست

 

و کامل ترین حرف یزدان علیست

و معنای آیات قرآن علیست

 

علی گوهری در کف شیعه هاست

و الحمدالله او مال ماست

چاپ خبر