• 28697 |
  • 1393/08/26 |
  • 17:22

عکس/دروازه شمیران سال ١٣٢٧

در طهران یا تهران قدیم دروازه های متعددی وجود داشته که با خندقی محافظت میشده اند. با تخریب دیوارها و خندق و حتی دروازه ها، هنوز بعضی دروازه ها در ادبیات مردم حضور دارند. یکی از مشهورترین دروازه های تهران، دروازه شمیران بود.

دروازه ماشین دودی:

چاپ خبر