• 30915 |
  • 1394/04/17 |
  • 19:11

مدرسه ای نوین در ایران/عکس

عکسی از یک مدرسه نوین در ابتدای قرن 20 در ایران

چاپ خبر