• 31456 |
  • 1394/06/14 |
  • 17:53

منزل پیکاسو در فرانسه/عکس

پابلو پیکاسو در منزلش در کن فرانسه سال ۱۹۵۶ میلادی

چاپ خبر