• 36485 |
  • 1396/09/24 |
  • 00:22

سندی درباره ساخت اقامتگاه روسای جمهوری کشورها در تخت جمشید

نامه اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی به سیروس فرزانه سرپرست سازمان جلب سیاحان درباره ساخت اقامتگاه روسای کشورها در تخت جمشید بوسیله موسسه ژانسن و اعطای 1000000 فرانک سویس بعنوان ضمانت نامه به شرکت ملی نفت ایران

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

نامه اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی به سیروس فرزانه سرپرست سازمان جلب سیاحان : ساختمان اقامتگاه روسای کشورها در تخت جمشید بوسیله موسسه ژانسن و اعطای 1000000 فرانک سویس بعنوان ضمانت نامه به شرکت ملی نفت ایران

 

جشن شاهنشاهی

 

 

 

چاپ خبر