انجمنهای ایالتی و ولایتی؛ از تصویب تا لغو

انجمنهای ایالتی و ولایتی؛ از تصویب تا لغو

22 فروردین 1341/ سفر شاه به آمریکا و تصمیم وی برای انجام اصلاحات در قالب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و . . .

22 فروردین 1341/

سفر شاه به آمریکا و تصمیم وی برای انجام اصلاحات در قالب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی

 

26 تیر 1341/

استعفای علی امینی و نخست وزیری اسدالله علم برای اجرای اصلاحات مذکور

 

مهر 1341/

تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیئت دولت.

 

 15 مهر 1341/

هیات وزیران لایحه تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی را تصویب کرد

 

16 مهر 1341/

در پی اعلام تصویب این لایحه در مطبوعات رسمی کشور، علما ومراجع قم طی تلگرافی برای شاه به این مصوبه اعتراض کردند.

 

17 مهر 1341/

امام خمینی با اعتراض به این مصوبه آن را مقدمه ای برای علنی ساختن اسلام زدایی در کشور دانست.

 

23 مهر 1341/

شاه به نامه اعتراضیه علما و مراجع قم درباره لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی پاسخ داد و در آن مدعی احترام به اسلام شد

 

28 مهر 1341/

با ارسال نامه اعتراضیه امام خمینی به امیر اسدالله علم(نخست وزیر)، در مخالفت با مصوبه انجمنهای ایالتی و ولایتی، مبارزه با این مصوبه تشدید شد.

 

10 آبان 1341/

مردم خشمگین تهران با اجتماع در مسجد سید عزیزالله خواستار لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی شدند.

 

22 آبان 1341/

اسدالله علم در نامه ای به علمای قم تلاش کرد، به دلیل تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، از آنان دلجوئی به عمل آورد.

 

 3 آذر 1341/

آیت الله اراکی در تلگرافی برای شاه خواستار لغو مصوبه دولت در مورد انجمنهای ایالتی و ولایتی شد.

 

7 آذر 1341/

اسدالله علم نخست وزیر در تلگرامی به علمای قم، لغو مصوبه انجمنهای ایالتی و ولایتی را اعلام کرد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •