فساد مالی در مشاغل فرهنگی و هنری پهلوی+سند

فساد مالی در مشاغل فرهنگی و هنری پهلوی+سند

در رژیم پهلوی، تصدی عناوین و پستهای دولتی یک ابزار مناسبی بود جهت سوء استفاده های مالی و اقتصادی. در این میان حتی مشاغل فرهنگی نیز مستثنی نبودند و مقامات دولتی از طریق چاپ و تکثیر محصولات فرهنگی و هنری مبالغ زیادی به جیب می زدند...

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •