اعزام جوانان ایرانی به اسرائیل !

اعزام جوانان ایرانی به اسرائیل !

در سندی که در ادامه می‌آید، تعدادی از رجال عصر پهلوی در سال 1346 خواستار اعزام جوانان ایرانی به اسرائیل به منظور آشنایی با وضع جوانان آنجا شده‌اند. در بخشی از سند می‌خوانیم...

یکی از سیاست‌های رژیم پهلوی که به شدت مورد انتقاد مردم مسلمان کشور بود ایجاد پل‌های ارتباطی گسترده با رژیم اشغالگر قدس بود که در راستای سیاست آمریکا در منطقه پس از کودتای 28 مرداد 1332 اجرا می‌شد. در چارچوب این نگرش رژیم پهلوی ضمن برقراری روابط گسترده سیاسی، اقتصادی و امنیتی با رژیم صهیونیستی بسیاری از هنرمندان، اهالی مطبوعات و … را برای بازدید به فلسطین اشغالی می‌فرستاد. در سندی که در ادامه می‌آید، تعدادی از رجال عصر پهلوی در سال 1346 خواستار اعزام جوانان ایرانی به اسرائیل به منظور آشنایی با وضع جوانان آنجا شده‌اند. در بخشی از سند می‌خوانیم: «آقای دکتر نیک پی با آقای اخباری مدیر کاخ جوانان در حضور عده‌ای از گردانندگان کاخ اظهار داشته بود که من عقیده دارم شما و آقای گودرزی و چند نفر دیگر از اعضاء مسئول و یا هر کسی را که شما انتخاب می‌کنید برای بررسی وضع جوانان اسرائیل به آن کشور بروید.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •