اعتصاب کارکنان بانک مرکزی در اعتصاب به سرکوب انقلابیون

اعتصاب کارکنان بانک مرکزی در اعتصاب به سرکوب انقلابیون

این سند به نقل از مسئولین بانک مرکزی آمده است «در شرایط فعلی نمی‌شود کارکرد، زیرا هم اکنون که ما می‌خواستیم به اینجا بیاییم دیدیم که جوانان را در خیابان می‌کشند 7 نفر را در میدان فردوسی جلوی اداره‌ ما کشتند، این‌ها جوانان ما را می‌کشند.»

سند زیر گزارشی است از اعتصاب کارکنان بانک مرکزی در سال 1357. علت اعتصاب کارکنان بانک مرکزی اعتراض به وضعیت کشور و کشتار مردم به وسیله‌ی عوامل رژیم پهلوی عنوان شده است. در بخشی از این سند به نقل از مسئولین بانک مرکزی آمده است «در شرایط فعلی نمی‌شود کارکرد، زیرا هم اکنون که ما می‌خواستیم به اینجا بیاییم دیدیم که جوانان را در خیابان می‌کشند 7 نفر را در میدان فردوسی جلوی اداره‌ ما کشتند، این‌ها جوانان ما را می‌کشند.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •