وقتی رضا خان با شلاق اسب به جان وزیر محبوبش می افتد!

وقتی رضا خان با شلاق اسب به جان وزیر محبوبش می افتد!

امیرخسروى پیش از آنکه در سال ١٩٤٠ وزیر مالیه شود، تقریباً ده سال رییس بانک ملى بود، و پیش از آن ریاست بانک پهلوى، بانک شخصى رضا شاه، را بر عهده داشت. «سرهنگ امیرخسروى، مدیر عامل بانک ملى ایران و مردى که روزى رؤیاى امتیاز انحصارى تجارت اتومبیل و ریاست و مدیریت شخص خود را بر آن در سر مى‌پروراند، در جشن‌هاى سال نو از طرف شاه به درجه سرتیپى ترفیع یافت.» کمتر کسى به اندازه امیرخسروى به رضا شاه کمک کرده بود تا ثروتش را به بانک‌هاى خارجى انتقال دهد.

جوان و تاریخ- کشکول

امیرخسروى پیش از آنکه در سال ١٩٤٠ وزیر مالیه شود، تقریباً ده سال رییس بانک ملى بود، و پیش از آن ریاست بانک پهلوى، بانک شخصى رضا شاه، را بر عهده داشت. «سرهنگ امیرخسروى، مدیر عامل بانک ملى ایران و مردى که روزى رؤیاى امتیاز انحصارى تجارت اتومبیل و ریاست و مدیریت شخص خود را بر آن در سر مى‌پروراند، در جشن‌هاى سال نو از طرف شاه به درجه سرتیپى ترفیع یافت.» کمتر کسى به اندازه امیرخسروى به رضا شاه کمک کرده بود تا ثروتش را به بانک‌هاى خارجى انتقال دهد. رضا شاه چنان علاقه‌اى بهامیرخسروى داشت که در گزارش‌هاى دیپلماتیک گاه به مزاح او را مادام پهلوى مى‌خواندند. در تاریخ ١٨ مه ١٩٤١، اعلام شد که عذر امیر خسروى از مقام وزارت مالیه خواسته شده، و عباسقلى گلشائیان جانشین او شده است.جیمز اس. موس اردار موقت سفارت آمریکا، در این ارتباط گزارش مى‌دهد:هنوز دلیل اصلى تصمیم رضا شاه براى برکنارى سرتیپ خسروى مشخص نیست. شاه نیمه اول ماه مه را به گشت و گذار در استان‌هاى شمالى حاشیه دریاى خزر رفته بود، و در تهران حضور نداشت. مى‌گویند که وقتى به تهران آمد خُلقش خیلى تنگ بود. شاه در یکى از جلسات هیأت دولت سراغ برخى اوراق را مى‌گیرد؛ وقتى سرتیپ خسروى نمى‌تواند اوراق مزبور را پیدا کند، شاه براى نشان دادن عصبانیتش او را در حضور سایر وزراء با شلاق اسب‌سوارى‌اش کتک مى‌زند، و مى‌گوید که به خانه‌اش برود و همانجا بماند؛ که دستورِ مرسوم پهلوى براى برکنار کردن مقامات بود. ... عین همین خبر را منابع دیگر هم گزارش کرده‌اند، که با رفتار مرسوم شاه با صاحب منصبانش کاملاً مطابقت دارد. بنابراین دلیلى ندارد که در صحت آن شک کنیم. البته به دلیل التفات شاه به سرتیپ خسروى، مورد او یک استثناء بود.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •