نگاه امیدوارانه دولت آمریکا به دولت مهندس مهدی بازرگان
اسناد سخن می گویند(1)

نگاه امیدوارانه دولت آمریکا به دولت مهندس مهدی بازرگان

نکته جالب توجه در این نامه نگاه امیدوارانه آمریکا به مهندس بازرگان و دولت ایشان است. امیدواری ای که صراحتاً در متن نامه آمده است.

جوان و تاریخ- کشکول

 

همان طوری که از اسناد و مکاتبات مختلف مشخص است فرار شاه به آمریکا از مدتها پیش طرح ریزی شده بود.مؤید این سخن نامه ای است که سایروس ونس٬وزیرامورخارجه آمریکا ٬ به سفارت آمریکا درایران نوشته است. نکته جالب توجه در این نامه نگاه امیدوارانه آمریکا به مهندس بازرگان و دولت ایشان است. امیدواری ای که صراحتاً در متن نامه آمده است. در ادامه ترجمه این نامه آمده است:

 

 

از : ایالت واشنگتن (پایتخت) 26 جولای 1979

به : سفارت آمریکا در تهران ٬ فوری

موضوع : درخواستهای شاه جهت اقامت در آمریکا (ایالات متحده)

ما در جستجوی این هستیم که به پرسشهای مکرر شاه و درخواست وی برای اقامت در آمریکا

جوابگو باشیم.این موضوع از کانالهای مختلف جهت اقامت وی و شهبانو و بقیه فامیلش در آمریکا دنبال

می شود (او می تواند حداقل تا اکتبر در مکزیک اقامت داشته باشد).

من عقیده شخصی شما را در رابطه با این جا به جایی و اثر آن در مورد سلامت و ایمنی آمریکاییهای

ساکن ایران (مخصوصاً کارمندان آمریکایی سفارت) و روابط فیمابین ما و دولت ایران احتیاج دارم اگر

مسایل زیر عنوان شود آیا در پاسخ شما تغییری حاصل می شود یا نه :

1 اگر شاه از ادعای خود بر تاج و تخت صرف نظر کند.

2 شاه اعلام کند که هیچ گونه فعالیت سیاسی به هیچ عنوان نداشته باشد.

ما به این امرواقفیم که راه حداقل کردن مخالفتهای با این امر و یا خطرات احتمالی برای آمریکاییان و

یا کدر شدن روابط دو کشور در دست بازرگان و دولت اوست.

چون این سؤال به طرزحادی در واشنگتن مطرح می باشد ٬ متشکرخواهم شد اگراین مسئله را با هیچ

کدام از کارمندان خود در میان نگذارید.

باتشکر فراوان

سایروس ونس

تاریخ نامه: 26 جولای 1979مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •