تلاشهای آمریکا برای حمایت از افسر خائن نیروی دریایی ایران
اسناد سخن می گویند(2)

تلاشهای آمریکا برای حمایت از افسر خائن نیروی دریایی ایران

پس از اشغال لانه جاسوسی دانشجویان پیرو خط امام در افشاگریهای خود هر بار به گوشه ای از جنایتها و اقدامات خبیثانه دولت آمریکا علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران پرداختند. در یکی از اسناد منتشر شده توسط دانشجویان خط امام به صراحت به تلاشهای دولت آمریکا برای حمایت از افسر خائن نیروی دریایی اشاره می گردد. در ادامه شرح این افشاگری از زبان دانشجویان پیرو خط امام آمده است.

جوان و تاریخ- کشکول

 

پس از اشغال لانه جاسوسی دانشجویان پیرو خط امام در افشاگریهای خود هر بار به گوشه ای از جنایتها و اقدامات خبیثانه دولت آمریکا علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران پرداختند. در یکی از اسناد منتشر شده توسط دانشجویان خط امام به صراحت به تلاشهای دولت آمریکا برای حمایت از افسر خائن نیروی دریایی اشاره می گردد. در ادامه شرح این افشاگری از زبان دانشجویان پیرو خط امام آمده است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم
ملت مبارز و شریف ایران ٬ خلقهای مستضعف جهان
امام خمینی پرچمدار کبیر انقلاب ایران در آخرین سخنرانیهای خود آمریکا را شیطان بزرگ نام
نهاده اند. براستی که امپریالیسم ازمصادیق شیطان و آمریکا ”شیطان بزرگ“است. هرچند که ازیک طرف
کلام را احتیاج به حجت و سندنیست واز دیگر سو عملکردوحشیانه آمریکا درایران وپشتیبانی بی دریغ
اواز شاه خائن و همکاری همه جانبه اش در سرکوب و کشتارخلق قهرمان ما بر هر انسان آزاده ای روشن
است ٬اسنادی به دست ما افتاده است که به سادگی خطوط شیطانی عملکرددولت آمریکا و سفارت آن را
در ایران روشن می کند. زبان اسناد بسی گویاست. سند زیر ٬حبیب اللهی یک افسر عالیرتبه خائن ایرانی را
رسوامی کندکه ماههابعدازانقلاب یعنی در تیرماه باپاسپورت جعلی از کشورفرار کرده است.از آن مهمتر
اربابان آمریکاییش٬ خصوصاً آقای ونس٬ درصدد جلب او به آمریکا برآمده است. همین جاست که
سخت هشدار می دهیم که باید هر چه زودتر جلو فرار این خائنان ضد انقلاب را گرفت تا نتوانند به
آسودگی در بیرون مرزها به توطئه مشغول شوند

.
(58/4/ ترجمه سند مذکور: تاریخ: 21 جولای 1979 (پنجشنبه 31
از: وزارت امور خارجه آمریکا به سفارت ایران
موضوع: متقاضی برای گذرنامه
دریاسالار کمال حبیب اللهی :NIV

اول. متن داخلی

دوم. حبیب اللهی که فرمانده دریایی ایران در طول دو سه سال آخر رژیم شاه بوده است اخیراً با استفاده از
یک پاسپورت ایرانی با نام مستعار از کشور خارج شده و هم اکنون در فرانکفورت به سر می برد.

سوم. اطلاع یافتیم که حبیب اللهی فرم درخواست ویزای ان.آی.وی را در کنسول آمریکا با استفاده از نام
و قصددارد به (Edriss - Asmdigadjin مستعارش درپاسپورت پر کرده است (ادریس اصمدی گادجین
خانواده اش در ویرجینیابپیوندد وترجیح می دهد که ویزا را با نام اصلی خوددریافت کند. به هرصورت
از طریق یک دریاسالار نیروی دریایی ایالات متحده با او تماس گرفته ایم و از او خواسته ایم که در
ملاقات آتی با کنسولگری آمریکا کاملاً مشخص کند که نام حقیقیش چیست و کدام نام را ترجیح
می دهد.
 

چهارم. دریاسالار حبیب اللهی از جانب بسیاری از مقامات رسمی دولت ایالات متحده که در طول این چند
سال با وی کار می کرده اند ٬ به خوبی شناخته شده است و مورد علاقه است.
 

پنجم. اگر مسئله ای در مورد صدور ویزا و یا چگونگی مدارک مورد نیاز برای ویزا وجود دارد ٬ به ما گزارش
دهید.

ونس


هدف از انتشار این سند نشان دادن دخالت مستقیم سفارت آمریکا در امور ایران و حمایت از ضد
انقلابیون است. براستی مسئولیت ضدیت با انقلاب ایران ٬ توطئه و جاسوسی را ملت آمریکا چگونه
می پذیرد.

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •