وقتی آمریکا دغدغه برگزاری جشن هجرت را پیدا می کند
اسناد سخن می گویند(3)

وقتی آمریکا دغدغه برگزاری جشن هجرت را پیدا می کند

یکی از اسناد منتشر شده توسط دانشجویان پیرو خط امام به تلاشهای دولت ایالات متحده تنها چند ماه بعد از انقلاب اسلامی برای برگزاری و پاسداشت جشن آغاز پانزدهمین قرن هجرت رسول اکرم باز می گردد. جشنی که امام خمینی دستور برگزاری هر چه باشکوهتر آن را به دولت موقت صادر کرد. نکته قابل توجه آنکه تاریخ این سند به یک هفته قبل از تسخیر لانه جاسوسی باز می گردد. این سند را باید یکی از نمودهای بارز رفتار منافقانه قدرتهایی چون ایالات متحده برای تحمیق ملل جنوب دانست. سوء استفاده از علقه های مذهبی مردم ایران برای نزدیکی به دولت نوپای انقلاب به وضوح در این سند خودنمایی می کند.

جوان و تاریخ-کشکول

 

یکی از اسناد منتشر شده توسط دانشجویان پیرو خط امام به تلاشهای دولت ایالات متحده تنها چند ماه بعد از انقلاب اسلامی برای برگزاری و پاسداشت جشن آغاز پانزدهمین قرن هجرت رسول اکرم باز می گردد. جشنی که امام خمینی دستور برگزاری هر چه باشکوهتر آن را به دولت موقت صادر کرد. نکته قابل توجه آنکه تاریخ این سند به یک هفته قبل از تسخیر لانه جاسوسی باز می گردد. این سند را باید یکی از نمودهای بارز  رفتار منافقانه قدرتهایی چون ایالات متحده برای تحمیق ملل جنوب دانست. سوء استفاده از علقه های مذهبی مردم ایران برای نزدیکی به دولت نوپای انقلاب به وضوح در این سند خودنمایی می کند.

 

متن ترجمه شده سند:

 

از: سفارت آمریکا در تهران اکتبر 79
به: کمیته داخل دولت آمریکا در آسیا ٬ واشنگتن دی: سی
موضوع: جشن ”هجرت“ در ایالات متحده
1 آیت الله خمینی ٬ امروز به شورای انقلاب و دولت موقت ایران دستور داد که با برنامه های انقلابی به
استقبال آغاز پانزدهمین قرن هجرت بروند تا عظمت و فرخندگی این موقعیت را بنمایانند.
2 فوراً اطلاعات مورد نیاز در زمینه طرحهای ایالات متحده به منظور بزرگداشت ”هجرت“ را به
نحوی که با جشنهای ایران مرتبط باشد ٬ پست نمایید.
3 اگر ایالات متحده در نظر دارد که جشنهای هجرت را با شرکت بعضی از ایرانیان برگزار نماید ٬
جزئیات لازم را بفرستید.
لینگن
کاردار سفارت آمریکا در تهران

ششم آبان 1358

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •