شایعه تحت‌الحمایگی دردسرساز امیر کبیر
برشهایی از کتاب «ناصرالدین‌شاه قاجار؛ پنجاه سال سلطنت»

شایعه تحت‌الحمایگی دردسرساز امیر کبیر

در حالی که مقرر شده بود امیر به حکومت کاشان (تبعید اجباری) برود و از پایتخت دور شود، اعلام آمادگی سفارت روس در اعطای پناهندگی به امیر موجب خشم شاه شد. به این ترتیب امیر از همه مناصب حکومتی خلع و به کاشان تبعید گردید

 درص 44 کتاب آمده است:

یکی از موارد دیگری که در این کتاب به آن پرداخته شده، شایعۀ تحت‌الحمایه شدن یا اعطای پناهندگی به امیرکبیر از سوی سفارت روس و رسیدن این خبر به ناصرالدین شاه است که به عقیدۀ نویسنده در صدور شتاب‌زدۀ فرمان قتل امیر بی‌تأثیر نبود. او می‌نویسد: «در حالی که مقرر شده بود امیر به حکومت کاشان (تبعید اجباری) برود و از پایتخت دور شود، اعلام آمادگی سفارت روس در اعطای پناهندگی به امیر موجب خشم شاه شد. به این ترتیب امیر از همه مناصب حکومتی خلع و به کاشان تبعید گردید.»

 

در ص 45 کتاب می خوانیم:

کریمی، رساندن این خبر به شاه را توطئۀ میرزا آقاخان نوری و مهدعلیا دانسته و می‌نویسد: «آنان گمان داشتند که امیر به زودی به تهران باز خواهد گشت و دوران حاشیه‌نشینی آن‌ها تکرار خواهد شد. از همین رو، توطئه قتل امیر آغاز شد... درباریان شایع کردند که دالگورکی سفیر روسیه، از تزار خواسته است تا امان‌نامه‌ای جهت امیر ارسال کند. گفته می‌شود شاه از ترس تقویت جبهه امیر و تا قبل از رسیدن این پیام از سوی تزار، فرمان قتل امیر را صادر کرد»

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •