سکوت شاه در قبال غصب اراضی مسلمانان
معرفی کتاب «ظهور و سقوط پهلوی»

سکوت شاه در قبال غصب اراضی مسلمانان

گزارش آنان حاکی از این بود که اهالی ده مرزان‌آباد در ارتفاعات سنگسر همه بهائی هستند و رئیس آنها هژبر یزدانی است. آنان همه‌ی مراتع ده مجاور را که مسلمان‌نشین است به زور تصرف کرده‌اند....

جوان و تاریخ- مقالات

یکی از چهره‌های جنجالی و مشهور اواخر دوره‌ی سلطنت محمد‌رضا پهلوی، هژبر یزدانی بود. او به واسطه‌ی وابستگی به جامعه‌ی بهائیت و ارتباطی که با دربار پهلوی داشت و با استفاده از رانت‌های دولتی و خرید سهام شرکت‌های مختلف تولیدی- صنعتی و کشاورزی، صاحب ثروت و شهرت بادآورده‌ای گردید.

 

در ص 375 کتاب می خوانیم:

 «به یاد دارم که حوالی سال 1354، شکایتی از دفتر مخصوص شاه به دستم رسید. مبنی بر اینکه هژبر یزدانی در سنگسر به مراتع چوپان‌ها تجاوز کرده و برای آنان مزاحمت ایجاد می‌کند. محمدرضا شاه دستور داده بود که تحقیق و گزارش شود. دو افسر دفتر را به همراه عکاس ساواک به منطقه اعزام کرد. در مراجعت، گزارش آنان حاکی از این بود که اهالی ده مرزان‌آباد در ارتفاعات سنگسر همه بهائی هستند و رئیس آنها هژبر یزدانی است. آنان همه‌ی مراتع ده مجاور را که مسلمان‌نشین است به زور تصرف کرده‌اند. مدارک مستند جمع‌آوری شد و آلبومی نیز تهیه و ضمیمه‌ی گزارش شد و مستقیماً به اطلاع محمد‌رضا رسید. فردای آن روز سپهبد ایادی تلفن کرد و گفت که شاه گزارش را به من نشان داده، گزارش سراپا مغرضانه است. به شاه هم گفتم و ایشان دستور داد مجدداً هیئت بی‌غرضی را اعزام دارید! پاسخ دادم که گزارش هیئت مستند است و اعزام مجدد مفهومی ندارد و افزودم وقتی پادشاه می‌خواهد یزدانی به مناطق چرای دیگران تجاوز کند من که مدعی نیستم. به هر حال یزدانی به کار خود ادامه داد».

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •