شعری به یاد ماندی درباره روز 22 بهمن

شعری به یاد ماندی درباره روز 22 بهمن

یکی از شعرهایی که در کتاب درسی نیز آمده است شعر 22 بهمن ماه است که هم یادآور خاطرات کودکی است و هم یادآور روز پرشکوه 22 بهمن ماه.

مثل غنچه بود آن روز غنچه ای که روییده
در هوای بهمن ماه بر درخت خشکیده

 

مثل آب بود آن روز آب چشمه ای شیرین
چشمه ای که می بیند مرد تشنه ای غمگین


گرچه در زمستان بود چون بهار بود آن روز
سرزمین ما ایران لاله زار بود آن روز

 

روز خنده ی ما بود روز گریه ی دشمن
روز خوب پیروزی بیست و دوم بهمن بیست و دوم بهمن

 

مثل غنچه بود آن روز غنچه ای که روییده
در هوای بهمن ماه بر درخت خشکیده

 

مثل آب بود آن روز آب چشمه ای شیرین
چشمه ای که می بیند مرد تشنه ای غمگین

 

گرچه در زمستان بود چون بهار بود آن روز
سرزمین ما ایران لاله زار بود آن روز

 

روز خنده ی ما بود روز گریه ی دشمن
روز خوب پیروزی بیست و دوم بهمن

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •