تاج شهادت بر سر شهدای ورزشکار

تاج شهادت بر سر شهدای ورزشکار

هر قشر و مرام و مسلکی از سفر کردگان راه حل وجودداشتنند ورزشکاران جوان که روزگاری مدال پهلوانی بر گردنشان می درخشید نیز تاج شهادت را بر سر نهادند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •