«نامه‌های کوفی» و پرکنایه سعید بیابانکی به امام حسین(ع)

«نامه‌های کوفی» و پرکنایه سعید بیابانکی به امام حسین(ع)

سعید بیابانکی از جمله شاعرانی است که همواره با سروده‌های متفاوتی مخاطبان را همراه کرده است، کتاب «نامه‌های کوفی» نیز با چنین رویکردی منتشر شد و اکنون بازخوانی برخی اشعار آن کتاب در این روزها تلنگری دوباره است.

سعید بیابانکی از شاعران هنرمندی و خوش‌قریحه‌ای است که کتابی با عنوان «نامه‌های کوفی» دارد و نزدیک به 4 سال پیش آن را منتشر کرد.

بیابانکی در فصل سوم این کتاب با عنوان «نامه‌های کوفی»  25 شعر سپید را منتشر کرده که هر یک نامه‌‌ای پرکنایه به امام حسین (ع) است، نامه‌هایی که شکلی اعتراضی نسبت به اتفاقات پیرامون و جامعه امروز اطراف او دارند. در ادامه چند نامه از این کتاب را می‌خوانید:

***

تترون های ژاپنی
عطرهای فرانسوی
برنجهای پاکستانی
چای های هندی
در "عزای تو "همه ی جهان جمع اند

ما هم امده ایم ....
با نامه های "کوفی ".....!

***
چیزی عوض نشده ...
فقط تقویم ها شیک تر شده اند!
و سال هاست دو روز پشت سر هم، "سر خ اند "
می گویی نه
مسلمی بفرست ...
تا از بلندترین برج پایتخت
پرتش کنیم !

***

به یاد لبان تشنه ات
ظهر عاشورا ...
شربت زعفرانی نوشیدیم
در جام های کریستال.....!

***

شب عاشوراست
چراغ های شهر را خاموش کنید!
بگذارید
آنها که می خواهند کنار دریا بروند؛
بروند ....

***

آن طرف
راه را بر کاروان تو بسته اند ...
این طرف
چه راه بندی ست جاده شمال ....!

***

جهان یکسره فریاد می شد
اگر روضه خوان ها
حرف هایت را می شمردند
نه زخم هایت را

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •