پاچه خواری بی موقع!

پاچه خواری بی موقع!

در حالی که شاه همه رو سرکوب و قتل عام می کرد و به اذعان روزنامه ها در یک درگیری حدود صد نفر در زمان انقلاب کشته شدند برخی از افراد وابسته به شاه با بستن چشم های خود به این فجایع نامه فدایت شوم برای شاه در روزنامه ها منتشر می کردند. البته این پاچه خواری ها شاه را به مذلت و سقوط کشاند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •