سئوال میرزای قمی از فتحعلی شاه قاجار

سئوال میرزای قمی از فتحعلی شاه قاجار

میرزا گفت: اما من دولتم را به همراه دارم و آن علوم من است که در سینه دارم و همه جا و تا قیامت همراه من هستند.


روزی میرزای قمی (1151-1231 ق) با فتحعلی شاه قاجار (1176-1213 ش) به حمام رفته بود.

میرزا در حمام به شاه گفت: کجاست لشکر و حشم؟ کجاست ثروت و دولت؟

شاه گفت: لشکر و دولت را که نمی‌شود به حمام آورد.

میرزا گفت: اما من دولتم را به همراه دارم و آن علوم من است که در سینه دارم و همه جا و تا قیامت همراه من هستند.

حکایات علماء و سلاطین، ص 66.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •