تفنگ قاتل چه تعداد انسان در سال 2015 بود؟

تفنگ قاتل چه تعداد انسان در سال 2015 بود؟

اسلحه گرم یکی از عوامل اصلی مرگ جوانان در آمریکا شناخته می شود و پیش‌بینی می شود تا سالهای آینده رقم مرگ و میر جوانان آمریکایی با اسلحه در آینده افزایش یابد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •