محرومیت غولهای مدیریت فوتبال جهان

محرومیت غولهای مدیریت فوتبال جهان

محرومیت هشت ساله سپ بلاتر و میشل پلاتینی از هرگونه فعالیت فوتبالی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •