خاطرات روزانه جعفر شریف امامی/ سند

خاطرات روزانه جعفر شریف امامی/ سند

در این سند جعفر شریف امامی گزارشی از تحولات روزانه خود را به تحریر درآورده است. سفر به کراچی ، اسلام آباد و پکن : دیدار از مزار قائد اعظم هند ، مساجد و اماکن دیدنی شهر ، شرکت در مهمانی کنسول چین ، ملاقات شاه و ملکه سوئد در کراچی ، گفتگو با جوده رئیس کمیته دائمی کنفرانس نمایندگان خلق چین در ساختمان کنگره خلق؛ از جمله مواردی است که به آن اشاره شده است.

جوان و تاریخ- سند

خاطرات روزانه جعفر شریف امامی

در این سند جعفر شریف امامی گزارشی از تحولات روزانه خود را به تحریر درآورده است. سفر به کراچی ، اسلام آباد و پکن : دیدار از مزار قائد اعظم هند ، مساجد و اماکن دیدنی شهر ، شرکت در مهمانی کنسول چین ، ملاقات شاه و ملکه سوئد در کراچی ، گفتگو با جوده رئیس کمیته دائمی کنفرانس نمایندگان خلق چین در ساختمان کنگره خلق؛ از جمله مواردی است که به آن اشاره شده است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •