اسناد ساواک از تبعید امام می گویند

اسناد ساواک از تبعید امام می گویند

در بین مردم شهرت یافته که پارلمان ترکیه به تبعید آیت‌الله خمینی به آن کشور اعتراض کرده و گفته‌اند کشور ترکیه نباید تبعیدگاه رجال مذهبی دیگر کشورها گردد....

 شماره: 5056/326 تاریخ گزارش: 12/9/43

موضوع: افکار عمومی

 روز گذشته اکثر مقامات روحانی تهران مراسم عید مبعث را برگزار نکردند و قرار شده است تا مادامی که آیت‌الله خمینی در حالت تبعید بسر می‌برد این قبیل مراسم را برگزار نکنند.

آیت‌الله عاملی [آملی] از روحانیون مشهور می‌گفت طبق قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان توقیف و یا تبعید نمود مگر بعد از محاکمه و محکومیت و این مطلب را درباره آیت‌الله خمینی مراعات نکرده و در حقیقت برخلاف قانون اساسی عمل کرده‌اند و مقامات مذهبی نمی‌توانند در مقابل تجاوزی که به قانون اساسی شده سکوت کنند.

در بین مردم شهرت یافته که پارلمان ترکیه به تبعید آیت‌الله خمینی به آن کشور اعتراض کرده و گفته‌اند کشور ترکیه نباید تبعیدگاه رجال مذهبی دیگر کشورها گردد.

بخش 321 ـ کمیته روحانیون

تحقیق و تأیید شود. 16/9/43

در پرونده مربوطه بایگانی شود 9/10

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •