همسویی رژیم پهلوی با غرب، علت جدایی بحرین از ایران بود

همسویی رژیم پهلوی با غرب، علت جدایی بحرین از ایران بود

کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه رژیم پهلوی در راستای نظم جهانی و هژمونی غربی حرکت می‌کرد، گفت: رژیم پهلوی نباید در مورد جدا شدن بحرین از سرزمین مادری خود، زیر بار همه‌پرسی می‌رفت. دولت وقت در آن زمان کوتاهی کرد.

محمدعلی مهتدی کارشناس مسائل غرب آسیا درباره اینکه آیا از نظر تاریخی امکان جدا نشدن بحرین از ایران وجود داشت، گفت: رژیم پهلوی نباید در مورد جدا شدن بحرین از سرزمین مادری خود، زیر بار همه پرسی می‌رفت. دولت وقت در آن زمان کوتاهی کرد ساکنین بحرین ایرانی بودند قاعدتا نباید دولت مرکزی ایران زیر بار همه‌پرسی می‌رفت.

وی افزود: حتی در مورد همه پرسی، رفراندم واقعی انجام نشد چون مردم بحرین در یک همه پرسی واقعی امکان نداشت به جدایی از ایران رای می‌‌دادند.

 مهتدی با بیان اینکه رژیم پهلوی در راستای نظم جهانی و هژمونی غربی حرکت می‌کرد، گفت: برخی از تحلیل‌گران معتقدند در آن زمان امکان داشت طی یک مذاکرات پشت پرده‌، سه جزیره (تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی) را باز پس گرفته و به همین دلیل بحرین را واگذار کرده است که هنوز از لحاظ تاریخی صحت این ادعا مشخص نشده است.

کارشناس مسائل غرب آسیا افزود: اگر همین الان همه‌پرسی صورت گیرد مردم بحرین به برگشتن به ایران رای می‌دهند هر چند از نظر سیاسی امکانپذیر نیست. اکثر مردم بحرین به زبان فارسی مسلط هستند و ایرانی هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران می‌توانست مثل مسئله اروندرود با تحرک نظامی حاکمیت خود را بر بحرین تثبیت کند، گفت: مسئله اروند رود تابع تصمیمات بین‌المللی بود چون استفاده از خط «تالوگ» مسئله مرز را مشخص می‌کرد البته عراقی‌ها ادعا می‌کردند که همه اروند رود جز خاک عراق هست که این ادعا اصولا با قوانین بین‌المللی هماهنگ نبود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •