نفوذی های آمریکایی در ارتش ایران در دوره پهلوی

نفوذی های آمریکایی در ارتش ایران در دوره پهلوی

نظامیان امریکایی در تار و پود ارتش ایران در دوران پهلوی رسوخ کرده بودند و جالب اینجاست که این نظامیان بر روی اسلحه ها و انبار مهماتی که امریکایی ها به ایران می فروختند تسلط و نظارت داشتند و از ایران نیز پول می گرفتند.

جوان و تاریخ:

عباس قره باغی درباره حضور مستشاران آمریکایی در ارتش ایران این گونه اشاره می کند:

« در هر یک از نیروهای سه گانه ایرانی، هوایی و دریایی ایران یک ژنرال و ژاندارمری کشور، یک سرهنگ و تعدادی افسر و درجه دار آمریکایی، رسما برابر مقررات استخدام شده بودند. که به افسران و درجه داران نیروهای مسلح شاهنشاهی در امور آموزشی، لجستیکی به خصوص مسائل تخصصی و فنی مربوط به اسلحه و وسایل خریداری شده از آمریکا، همکاری می کردند.

اداره مستشاری ارتش، درساختمان ستاد و در کنار سایر ادارات ستاد بزرگ ارتشتاران مستقر و تحت نظارت رئیس  اداره مستشاری که یک ژنرال آمریکایی بود اداره می شد. در تاریخ انتصاب من به ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران، رئیس اداره ی مستشاری سرلشگر گس بود که سمت مستشار که سمت مستشار نظامی رئیس ستاد را هم به عهده داشت. وظایف اداری مستشاری عبارت بود از:

تامین نیازمندی نیروها از لحاظ امور آموزش پرسنل اعزام افسران و درجه داران برای طی دوره های آموزشی تخصصی به کشور آمریکا. امور لجستیکی یگان ها ( مانند تامین قطعات یدکی اسلحه و وسایل خریداری شده از آمریکا و مهمات مربوط به آنها) و نظارت در اجرای برنامه های آموزشی و نگهداری وسایل نظامی به منظور بالابردن آمادگی رزمی نیروها. مستشاران آمریکا ارتش بیش از 30 سال مشاورنظامی فرمانداران ارتش بوده و با شرکت در تمام برنامه های آموزشی، عملیاتی اطلاعاتی و لجستیکی نیروهای سه گانه، در کنار پرسنل ایرانی در ستادها، ادارات و یگان ها رزمی خدمت می کردند.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •