فرار از روس و انگلیس و افتادن در آغوش آلمان هیتلری

فرار از روس و انگلیس و افتادن در آغوش آلمان هیتلری

مردم هر وقت خبر پیروزی قوای هیتلر را می شنیدند از ته دل برای آلمانی ها هورا می کشیدند. حتی بعضی ها آنقدر تعصب داشتند که برای قوای آلمان ها گوسفند قربانی می کردند...

جوان و تاریخ- تاریخ شفاهی

فرار از روس و انگلیس و افتادن در آغوش آلمان هیتلری

مردم ایران از سالها نفوذ و حضور روس انگلیس در ایران به شدت خسته شده بودند. این مسئله البته به همان اندازه در میان سیاستمداران ما نیز رایج بود. از این رو جامعه حاضر بود که کشوری غیر از این دو کشور  پا به ایران بگذارد. خواه این کشور دیگر آمریکا باشد و یا آلمان. خاطراتی که تمایل مردم به پیروزهای آلمان در جنگ جهانی دوم  و واکنش مردم بیان می شود به خوبی بیانگر این باور در میان مردم است:

 

«من یادم هست مردم تهران آن قدر به هیتلر علاقه داشتند که در میدان توپخانه جمع می شدند تا از رادیو سخنرانی هیتلر را گوش کنند. در آن موقع اکثر مردم نداشتند. ایستگاه رادیو در خیابان بی سیم پهلوی، سیدخندان، تاسیس شده و روزی یک ساعت برنامه­ی رادیویی زنده پخش می کرد. از بی سیم پهلوی به میدان توپخانه یک خط کابل کشیده بودند و در میدان توپخانه چند بلندگو گذاشته بودند تا مردم اخبار رادیو را بشنوند.»

 

«مردم هر وقت خبر پیروزی قوای هیتلر را می شنیدند از ته دل برای آلمانی ها هورا می کشیدند. حتی بعضی ها آنقدر تعصب داشتند که برای قوای آلمان ها گوسفند قربانی می کردند. یک عده جوانان تهران هم به سبک جوانان هیتلری سر خود می تراشیدند و در خیابان ها به هم سلام هیتلری می دادند.»1

 

جالب این است که مردم اصلا به این نکته نمی اندیشیدند که آلمان هیتلری می تواند از روس و انگلیس نیز بدتر باشد. ضعف حکومت در برابر نیروهای خارجی باعث می شد تا مردم در ذهن خود به این مسئله کمتر بیاندیشند که بهترین گزینه استقلال است و لاغیر.

 

1-خاطرات تاج الملوک، تهران، انتشارات نیلوفر، 1391، ص 71.


مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •