سند/ جنگ اعراب و اسراییل

سند/ جنگ اعراب و اسراییل

جنگ اعراب و اسرائیل

از: 10/ه                                                                               تاریخ: ۴۶/4/۱
به: 316                                                                               شماره: 1423

     یحیى مرتضوى سدهى براى چند نفر در راه مراجعت از فرودگاه هنگام استقبال از آقاى بهبهانى اظهار داشته است که من تهران بودم گازر آمده بود از فلسفى دعوت به عمل آورد که به اصفهان بیاید. فلسفى اظهار داشته شاید نتوانم صد در صد بیایم ولى اگر آمدنى شدم روز 16 ربیع‏الاول (یکشنبه ۴۶/4/۴) مى‏آیم که عصر هفدهم روز دوشنبه میلاد حضرت رسول در مدرسه چهارباغ اصفهان در جشن بازرگانان که همه ساله به همین مناسبت و در همین روز تشکیل مى‏شود منبر بروم و از شب بیستم ربیع‏الاول در مسجد سید به منبر مى‏روم.
آقاى فلسفى به گازر اظهار داشته است: مسعودى مدیر روزنامه اطلاعات در امجدیه تهران عده‏اى دختر و پسر را دعوت کرده و آنها را به طرز بدى به هم ریخته، به من اعتراض کرده‏اند چرا ساکت هستى و در سخنرانى‏ها فشار نمى‏آورى؟ من گفتم دستگاه مخصوصا این کارها را مى‏کند که ما را از قضیه اسرائیل و عرب و سیاست منصرف نماید.
مرتضوى افزوده است این که مى‏گویند آقاى فلسفى را گرفته‏اند دروغ است.
ملاحظات:
نظریه رهبر عملیات: سیدیحیى مرتضوى فرزند سیدکریم به شناسنامه 1322 ـ
108 همایونشهر از طرفداران آقاى خمینى در همایونشهر مى‏باشد و تاکنون چندین مرتبه سخنرانیهاى تحریک‏آمیز برخلاف دولت نموده که در تاریخ 30/4/42 به اتهام تحریک مردم به اقدام علیه امنیت مملکت دستگیر و در تاریخ 8/5/42 به قید التزام به مبلغ بیست هزار ریال و عدم خروج از حوزه اصفهان آزاد گردیده است. صفى
انفرادى محمدرضا گازر

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •