دوستان کله ‏پاچه ‏اى

دوستان کله ‏پاچه ‏اى

مقامات عالى‏رتبه دولت کوشش مى‏کردند خود را بیشتر به اردشیر زاهدى نزدیک کنند ولى زاهدى در حالى که نخست‏وزیر هم حضور داشت خطاب به من گفت دوستان کله‏پاچه‏اى من کجا هستند آنها به درد مى‏خورند. نخست‏وزیر و دیگران از این بیان او متعجب شده بودند.


از: 20 ه / 5                                                                       تاریخ: ۴۵/11/۳۰
به: 322                                                                            شماره: 30328/20 ه/ 5
موضوع: اظهارات منوچهر قیایى درباره ورود آقاى اردشیر زاهدى

     روز ۴۵/11/۲۹ منوچهر قیایى از دوستان بسیار نزدیک اردشیر زاهدى مى‏گفت سال گذشته موقعى که اردشیر زاهدى براى چند روزى به ایران آمده بود در ساعت ورود به فرودگاه فقط 8 نفر از دوستان و رفقاى او به استقبال آمده بودند و شایعه‏اى که در آن زمان مبنى بر وجود اختلاف بین دربار و اردشیر زاهدى وجود داشت مانع شده بود که بقیه دوستان و آشنایان و دولتى‏ها به استقبال او بیایند و این هشت نفر در آن سال مستقیما از فرودگاه به حصارک رفتیم و چون نزدیک صبح بود کله پاچه‏اى تهیه کرده با هم خوردیم. در بازگشت اخیر اردشیر زاهدى در فرودگاه آن قدر جمعیت زیاد بود که موجب تعجب خود او شده بود و مقامات عالى‏رتبه دولت کوشش مى‏کردند خود را بیشتر به اردشیر زاهدى نزدیک کنند ولى زاهدى در حالى که نخست‏وزیر هم حضور داشت خطاب به من گفت دوستان کله‏پاچه‏اى من کجا هستند آنها به درد مى‏خورند. نخست‏وزیر و دیگران از این بیان او متعجب شده بودند.
نظریه رهبر عملیات: ممکن است صحیح باشد.

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •