عکس/غلام بچه های زن ناصرالدین شاه

عکس/غلام بچه های زن ناصرالدین شاه

والی زاده ( یکی از زنان ناصرالدین شاه قاجار ) به اتفاق دو تن از کنیزها و عده ای از غلام بچه های دربار

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •