مدال افتخار جنگ های داخلی امریکا برای

مدال افتخار جنگ های داخلی امریکا برای "فرانسیس برانل"؛ کسی که قاتل فرمانده اش را کشت. سال 1865

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •