عکس/هدیه شاه ایرانی به ملکه ویکتوریا

عکس/هدیه شاه ایرانی به ملکه ویکتوریا

آغاز و شروع اعطای نشان را به زمان فتحعلی شاه قاجار نسبت می دهند ، در دوره قاجار برای قدردانی از خدمات مردان ایرانی و هم ایجاد روابط نیکو با اروپائیان نشانی به نام شیر و خورشید ساختند وبه کسانی که خدمتی شایسته می کردند ، می دادند . ظاهرا این نشان به خاطر عرض ارادت ناصرالدین شاه به ملکه ویکتوریا داده شده که با آنچه در اصل این مدال برای آن ساخته شده منافات زیادی دارد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •