ناراحتى بهائیان از ادامه جنگ اعراب و اسرائیل

ناراحتى بهائیان از ادامه جنگ اعراب و اسرائیل

بهائیان رضائیه، از اینکه جنگ اعراب و اسرائیل ممکن است به ارض اقدس و اماکن مقدسه آنها در خاک اسرائیل لطمه وارد سازد، نگران و ناراحت هستند و عقیده دارند: در صورت غلبه اعراب بر اسرائیل، مرکز جهانى بهائیت در خاک اسرائیل از بین خواهد رفت.

بهاییت

از ۴/ ﻫ                                                             تاریخ : ۱۳۴۹/۴/۲۷
به : ۳۲۱                                                           شماره : ۱۲۱۰۹/ ﻫ
موضوع : ناراحتى بهائیان از ادامه جنگ اعراب و اسرائیل

     بهائیان رضائیه، از اینکه جنگ اعراب و اسرائیل ممکن است به ارض اقدس و اماکن مقدسه آنها در خاک اسرائیل لطمه وارد سازد، نگران و ناراحت هستند و عقیده دارند: در صورت غلبه اعراب بر اسرائیل، مرکز جهانى بهائیت در خاک اسرائیل از بین خواهد رفت.
نظریه شنبه : صحت دارد. چندى قبل جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر، ضمن نطقى، بهائیان را از جاسوسان اسرائیل در جهان معرفى نمود.
نظریه یکشنبه : خبر فوق بعید به نظر نمى‏رسد، زیرا مسئله همکارى بهائیان با یهودیان از بدو ابداع فرقه بهائیت وجود داشته و بزرگان فرقه بهائیان همواره سعى داشتند نقشه‏هاى یهودیت را در کشور مورد نظرشان پیاده نمایند و به همین منظور عبدالبهاء رهبر بهائیان براى اجراى نیات دولت انگلیس و یهودیان در خاورمیانه زحمت کشید که از طرف آن کشور نشان مخصوص و لقب «سِر» به او اعطاء گردید و بعید نیست که روى همین اصل رئیس جمهور مصر بهائیان را از جاسوسان اسرائیل در جهان تلقى نماید (دیده‏بان)
نظریه چهارشنبه : صحت خبر فوق بعید به نظر نمى‏رسد
تحقیق و در صورت تایید در بولتن گذارده شود

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •