آمبولاس زمان جنگ/عکس

آمبولاس زمان جنگ/عکس

استفاده از قاطر برای حمل و نقل زخمی ها، فرانسه 1323 خورشیدی.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •