اعطای مدال یادبود جشنهای 2500 ساله

اعطای مدال یادبود جشنهای 2500 ساله

فرمان همگانی ارتش دائر بر اعطای مدال یادبود جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی به 40 نفر از افسران شرکت‌کننده به طور مستقیم در جریان بزرگداشت جشن مذکور...

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •