ملکه مادر در حال خوشگذرانی

ملکه مادر در حال خوشگذرانی

ملکه مادر پهلوی در بین سرسپردگان پهلوی در حال مشروب خواری و خوشگذارنی می باشد.

ملکه پهلوی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •