محمدعلی‎شاه و خانواده‎اش در تبعید/عکس

محمدعلی‎شاه و خانواده‎اش در تبعید/عکس

محمدعلی شاه قاجار به همراه همسرش ملکه جهان و فرزندانش در دوران تبعید در بندر اودسای روسیه پس از پیروزی مشروطه خواهان محمدعلیشاه به همراه خانواده اش به روسیه تبعید شد و برای او یک مقرری ماهیانه تعیین گردید او تا زمان انقلاب روسیه در اودسا بود و در دوران اوج گیری انقلاب به ایتالیا رفت و در سال 1344 قمری در ایتالیا درگذشت

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •