مرا اعلیحضرت  وکیل کرده ؟!!

مرا اعلیحضرت وکیل کرده ؟!!

نوربخش مى‏گوید مرا همان کس وکیل کرده که ترا وکیل کرده و شما به اعلیحضرت توهین کرده ‏اید و بنابراین تا مراجعت اعلیحضرت من در مجلس حاضر نمیى‏شوم و به محض ورود معظم‏ له جریان را به عرض خواهم رساند و هنوز هم به این نظر باقى است.

انتخابات

 شماره: 399/322                                                                   تاریخ: 5/3/44
نوربخش نماینده مجلس شوراى ملى

نوربخش روز گذشته در مجلس حاضر شد ولى در جلسه علنى شرکت نکرد و همچنان به قهر خود از رئیس مجلس ادامه مى‏دهد. طبق اطلاع نامبرده در اسفندماه گذشته منزل مسکونى خود را عوض مى‏کند و چون منزل جدید فاقد تلفن بوده از طرف مجلس نامه‏اى به شرکت تلفن نوشته مى‏شود ولى بعد از سه ماه نوربخش موفق به گرفتن تلفن براى منزل خود نشده و در نتیجه پنجشنبه گذشته به اتاق رئیس مجلس رفته و در این مورد شکایت مى‏کند و رئیس هم مى‏گوید که تو بى‏خود به شرکت تلفن مراجعه کرده‏اى. نوربخش هم ناراحت شده مى‏گوید. این وضع نتیجه بى‏کفایتى شماست. رئیس عصبانى مى‏شود و خطاب به او مى‏گوید که از اتاق من خارج شو بعد اضافه مى‏کند که «این گه‏ها را کى وکیل کرده». و این توهین سبب مى‏شود که نوربخش قصد حمله به رئیس مجلس را مى‏کند ولى دو نفر نمایندگان (تقى زند و شفیع پورکرمانى) مانع مى‏شوند.
نوربخش مى‏گوید مرا همان کس وکیل کرده که ترا وکیل کرده و شما به اعلیحضرت توهین کرده‏اید و بنابراین تا مراجعت اعلیحضرت من در مجلس حاضر نمیى‏شوم و به محض ورود معظم‏له جریان را به عرض خواهم رساند و هنوز هم به این نظر باقى است.
 
خبر تهیه شد لیکن به دستور معاونت اداره کل در بولتن درج نشد طى شماره 13205/322 به ساواک استان مرکزى جهت تحقیق اعلام چگونگى ارسال شد. اقدام دیگرى ندارد این اطلاعیه در پرونده بایگانى شود.
احمدى 8/3/46
رئیس بخش 322 رشیدى

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •