تسخیر لانه جاسوسی به روایت تصویر

تسخیر لانه جاسوسی به روایت تصویر

36 سال قبل در چنین روزی لانه جاسوسی آمریکا در ایران توسط جمعی از دانشجویان پیرو خط امام و مردم تسخیر شد.
 

سیزدهم آبان ماه یادآور سه رویداد بسیار مهم است. سالروز تبعید حضرت امام خمینی به ترکیه، شهادت جمعی از دانش آموزان توسط رژیم شاهنشاهی و فتح لانه جاسوسی آمریکا.


این رخدادها از یک سو نقش مؤثری در شکل گیری انقلاب و استمرار آن داشته و از سوی دیگر ماهیت و هویت هر سه واقعه مبارزه با استکبار، نظام دست نشانده آن و مخالفت با مداخله آمریکا در امور داخلی ایران بوده است. در تصاویر زیر عکس هایی از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 1358را مشاهده می کنید:

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •