سیرک و دلقک ها در قرون گذشته/تصاویر

سیرک و دلقک ها در قرون گذشته/تصاویر

در قرون گذشته در اروپا سفر کردن کاروان سیرک نادر و عجیب به نظر می رسید. در ایرلند شمالی و شهرهای کوچک اطراف آن تقریبا آمدن سیرک یکی از بزرگترین سرگرمی های مردمان آن روزگار به حساب می آمد.

 در قرون گذشته در اروپا سفر کردن کاروان سیرک نادر و عجیب به نظر می رسید. در ایرلند شمالی و شهرهای کوچک اطراف آن تقریبا آمدن سیرک یکی از بزرگترین سرگرمی های مردمان آن روزگار به حساب می آمد. عکاس ایرلندی کوپر موفق شده بود که از سیرکی که در سال هی 1910 و1911 به شهر وی استربان امده بود عکاسی نماید. تصاویر زیر نمونه ایی از عکس های این هنرمند می باشد.

منبع: تاپ ناپ

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •