سخنرانی جالب امام موسی صدر در الجزایر

سخنرانی جالب امام موسی صدر در الجزایر

سخنرانی‌ امام‌ موسی‌ صدر در نهمین‌ همایش‌ اندیشه اسلامی‌ «ملتقی‌ الفکر الاسلامی‌» که‌ در تلمسان‌ (یکی‌ از شهرهای‌ الجزایر) در تاریخ‌۲۶ ژوئیه۱۹۷۵ مطابق‌ با۱۷ تیر۱۳۵۴ برگزار شد.

جوان و تاریخ: صفحه اینستاگرامی امام موسی صدر نوشت: انسان‌ از عدالت‌ دور و عبادات‌ از مضمون‌ خود تهی‌ شده‌ و به‌ صورت‌ مراسم‌ خشکِ‌ بی‌روح‌ درآمده‌ است. قرآن‌ کریم‌ بار‌ها تأکید کرده‌ است‌ که‌ عبادت‌ها و به‌ویژه‌ نماز، هرگاه‌ همراهِ‌ زکات‌ یا برآورده‌ کردنِ‌ نیازِ‌ نیازمندان‌ و همسایگان‌ و نزدیکان‌ نباشد، پس‌ وای‌ بر چنین‌ نمازگزاری» .سخنرانی‌ امام‌ موسی‌ صدر در نهمین‌ همایش‌ اندیشه اسلامی‌ «ملتقی‌ الفکر الاسلامی‌» که‌ در تلمسان‌ (یکی‌ از شهرهای‌ الجزایر) در تاریخ‌۲۶ ژوئیه۱۹۷۵ مطابق‌ با۱۷ تیر۱۳۵۴ برگزار شد. متن این سخنرانی در کتاب عدالت در اسلام منتشر شده است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •