سرنوشت تلخ اولین رئیس بانک ملی ایران

سرنوشت تلخ اولین رئیس بانک ملی ایران

نخستین رییس بانک ملی ایران لیندن بلات از کشور آلمان بودند.در آن زمان واحد پول ایران قران بود.

جوان و تاریخ: نخستین رییس بانک ملی ایران  لیندن بلات از کشور آلمان بودند.در آن زمان واحد پول ایران قران بود.در آن سالها بهای ارز از بازار سیاه پایین تر بود و برخی می آمدند و ارز می خریدند و در بازار سیاه با قیمت بیشتری می فروختند و سود زیادی می بردند و به بانک ملی ایران زیان بسیار زیادی زدند.

لیندن بلات برای حل این مشکل دپارتمان صادرات برای بانک ملی به وجود آورد بدین معنا که این دپارتمان کالا به ریال می‌خرید و در خارج از کشور به ارز خارجی می‌فروخت ولی ثمری نداد و بانک ملی ایران باز زیان دید و اعلام ورشکستگی کرد.

علیه لیندن بلات در دادگاه دادخواست شد و او و همکارانش مقصر شناخته شدند و لیندن بلات به 18 ماه حبس و جریمه نقدی محکوم شد.

این نخستین دادگاهی بود که خارجیان را در ایران با قوانین مدنی جدید محاکمه می کرد. پس از لیندن بلات، آلبرت شنایدر و والتر هوستیس به ترتیب به ریاست بانک ملی رسیدند. پس از والتر هوستیس آقای رضا قلی امیر خسروی که رییس بانک سپه بود به ریاست بانک ملی ایران رسید.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •