نوستالوژیهای جوانی عزت الله ضرغامی

نوستالوژیهای جوانی عزت الله ضرغامی

جنوب شهر و محله های قدیمى ما که نشانى از نظافت و استانداردهاى شهرنشینى در آن نبود، امروز تبدیل به خیابان هاى نسبتاً تمیز، بلوار، فضاى سبز و دیگر سرویس هاى شهرى شده است.

جوان و تاریخ:‌عزت الله ضرغامی رئیس سابق صداوسیما در کانال تلگرامی خود نوشت:
اخیراً، تصاویر نسبتاً زیبائی از تهران قدیم در شبکه های اجتماعی منتشر می‌شود؛ جذابیت این تصاویر مربوط به خلوتی خیابان ها، هوای صاف و آسمان آبی و ساختمان های محدود است.
ماهم که قدری از آن دوران را به یاد داریم حسرت این خلوتی و هوای پاک را می‌خوریم.
تصویر فوق، از جمله ى آن تصاویر است و مربوط به میدان ولی عصر (ولیعهد سابق) و بلوار کشاورز (الیزابت سابق) !
برخی دنبال قیاس مع الفارق هستند. آن زیبایی ها و پاکی ها را به حکومت طاغوت واین ترافیک و هوای آلوده را به جمهورى اسلامى نسبت می‌دهند و نتیجه گیری سیاسى می کنند!
همین بلوار کشاورز به لحاظ فضای سبز، نور پردازی درختان و آجر چینی و کف سازی زیبا (برای عابر پیاده و حتی دوچرخه سوار) با گذشته قابل مقایسه نیست.
از آن مهمتر فراوانى غیرقابل مقایسه پارک ها و محل بازی کودکان است که در هر کوچه و پس کوچه به چشم می خورد.
جنوب شهر و محله های قدیمى ما که نشانى از نظافت و استانداردهاى شهرنشینى در آن نبود، امروز تبدیل به خیابان هاى نسبتاً تمیز، بلوار، فضاى سبز و دیگر سرویس هاى شهرى شده است.
مراقب باشیم با دیدن چند عکس، آدرس عوضى ندهند.
اشکالات را هم میگوییم، همین بلوار کشاورز کماکان از مشکل آشغال توى جوى آب و موش هاى سرگردان رنج مى برد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •