سازمانی که شوقی افندی گسترش داد(عکس)
نمایندگان محفل ملی بهائیان به روایت تصویر

سازمانی که شوقی افندی گسترش داد(عکس)

این محفل مهم ترین تشکیلات تبلیغاتی بهائیان ایران محسوب می شد که در سال 1300 شمسی در تهران تشکیل شد و نخستین سازمان منسجم و هماهنگی بود که با برنامه ریزی های جهانی شوقی افندی گسترش یافت و شعبه ای از آن در خاک اسرائیل تأسیس شد.

جوان و تاریخ- عکس تاریخی

 

نمایندگان محفل ملی بهائیان

 

محفل ملی بهائیان مهمترین تشکیلات تبلیغاتی بهائیان ایران محسوب می شد که در سال 1300 شمسی در تهران تشکیل شد و نخستین سازمان منسجم و هماهنگی بود که با برنامه ریزی های جهانی شوقی افندی گسترش یافت و شعبه ای از آن در خاک اسرائیل تأسیس شد

 

.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •