سرلشگر آریانا، تیمسار مخالف فرهنگ اسلامی

سرلشگر آریانا، تیمسار مخالف فرهنگ اسلامی

حسین معتمدی منوچهری تنکابنی معروف به بهرام آریانا (سرلشکر ) و جمعی از امرا و فرماندهان لشگر آذربایجان در حاشیه یک مهمانی در باشگاه افسران در تبریز مشاهده می شود. وی به دفاع از بهائیان در عصر پهلوی دوم اشتهار داشت.

جوان و تاریخ- عکس

سرلشگر آریانا، تیمسار مخالف فرهنگ اسلامی

حسین معتمدی منوچهری تنکابنی معروف به بهرام آریانا (سرلشکر ) و جمعی از امرا و فرماندهان لشگر آذربایجان  در حاشیه یک مهمانی در باشگاه افسران در تبریز مشاهده می شود. وی به دفاع از بهائیان در عصر پهلوی دوم اشتهار داشت.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •