سخنرانی اقای دبیرکل/عکس

سخنرانی اقای دبیرکل/عکس

سخنرانی امیرعباس هویدا در مراسم افتتاح دومین کنگره بزرگ حزب ایران نوین

جوان و تاریخ- عکس

سخنرانی اقای دبیرکل/عکس

سخنرانی امیرعباس هویدا در مراسم افتتاح دومین کنگره بزرگ حزب ایران نوین

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •