سخنرانی پهلوی دوم در مجلس فرمایشی/عکس

سخنرانی پهلوی دوم در مجلس فرمایشی/عکس

محمدرضا پهلوی در حال ایراد نطق در مراسم افتتاح مجلس سنا، با حضور عده ای از خاندان پهلوی

جوان و تاریخ- عکس

سخنرانی پهلوی دوم در مجلس فرمایشی/عکس

محمدرضا پهلوی در حال ایراد نطق در مراسم افتتاح مجلس سنا، با حضور عده ای از خاندان پهلوی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •