رضاشاه پهلوی در بازدید از پروژه عمرانی

رضاشاه پهلوی در بازدید از پروژه عمرانی

اهمیت و جایگاه راهبردی ارتش، پس از انقراض قاجاریه و در دوران سلطنت رضاشاه نیز تشدید شد. علاقه رضاخان به نظامی¬گری آنچنان بود که وی پسران خود، به‌ویژه محمدرضا را، به دانشکده¬ها و آموزشگاههای نظامی می‌فرستاد؛ حتی در سال 1319 محمدرضاشاه را بـه‌عنوان‌ بـازرس‌ ویژه نیروهای مسلح انتخاب‌ کرد. اما علی¬رغم تلاشهای رضاخان در نوسازی ساختار و تشکیلات ارتش طی دو دهه سلطنت خود، ارتش در جریان حمله متفقین در سوم شهریور 1320 نتوانست در مقابل نیروهای متفقین از تمامیت ارضی و امنیت خطوط مرزی ایران دفاع نماید.

جوان و تاریخ- عکس

رضاشاه پهلوی در بازدید از پروژه عمرانی

رضاشاه پهلوی به همراه جمعی از فرماندهان بلند پایه ارتش و مهندسین [ آلمانی ] در بازدید از پروژه عمرانی

اهمیت و جایگاه راهبردی ارتش، پس از انقراض قاجاریه و در دوران سلطنت رضاشاه نیز تشدید شد. علاقه رضاخان به نظامی­گری آنچنان بود که وی  پسران خود، به‌ویژه محمدرضا را، به دانشکده­ها و آموزشگاههای نظامی می‌فرستاد؛ حتی در سال 1319 محمدرضاشاه را بـه‌عنوان‌ بـازرس‌ ویژه نیروهای مسلح انتخاب‌ کرد. اما علی­رغم تلاشهای رضاخان در نوسازی ساختار و تشکیلات ارتش طی دو دهه سلطنت خود، ارتش در جریان حمله متفقین در سوم شهریور 1320 نتوانست در مقابل نیروهای متفقین از تمامیت ارضی و امنیت خطوط مرزی ایران دفاع نماید.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •