وقتی امرای ارتش رضا شاه با متجاوزین به میهن عکس یادگاری می گیرند

وقتی امرای ارتش رضا شاه با متجاوزین به میهن عکس یادگاری می گیرند

امرای ارتش ایران درحال مذاکره با ریدرز ویلیام بولارد وزیرمختار انگلستان و چند تن ازفرماندهان قشون متفقین درایران؛ در پی اشغال ایران توسط قوای متفقین در جریان جنگ جهانی دوم

کافه تاریخ- عکس

 

بولارد و امرای ارتش

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •